CLAIM/RETURN

เงื่อนไขการแลกเปลี่ยน/คืนสินค้า

 

ภายในกล่องพัสดุที่ท่านได้รับ ท่านจะได้พบกับรายละเอียดของการสั่งซื้อสินค้าของท่าน กรุณาตรวจสอบรายการสินค้าและหากรายการที่แสดงในใบนำส่งสินค้าไม่ตรงกับสินค้าที่มีอยู่ในกล่องพัสดุ โปรดแจ้งให้ทราบภายใน 3 วัน

โดยสามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้า 082-974-888-5 หรือ Line id : @toybies

1.ในกรณีที่ท่านส่งคืนสินค้า นอกเหนือจากเหตุผลของความบกพร่องในการส่งสินค้า หรือการส่งมอบไม่ครบถ้วน หรือส่งสินค้าไม่ถูกต้อง
ท่านจะต้องเป็นผู้ชำระค่าขนส่งในการคืนสินค้า โดยเงื่อนไขดังต่อไปนี้

2. สินค้าคืนจะต้องได้รับอยู่ในสภาพเดียวกับที่ท่านได้รับจากเรา ดังนั้นโปรดแพ็คสินค้าเหล่านั้น ส่งกลับมาสภาพสมบูรณ์ เพื่อให้แน่ใจว่าสินค้าเหล่านั้นมาถึงอย่างปลอดภัยในสภาพปกติ ทางเราขอแนะนำให้ส่งคืนด้วยการส่งแบบลงทะเบียน (จำเป็นต้องมีลายเซ็นต์และเอกสารยืนยัน) บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่าการส่งคืนสินค้า

3. เพื่อแลกเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า 082-9748885 หรือ Line id : @toybies สำหรับสินค้าที่ท่านต้องการแลกเปลี่ยนหรือคืน เมื่อเราได้รับคำร้องของท่าน เราจะติดต่อท่านผ่านทางอีเมลล์ / Line หรือโทรศัพท์

4. เราไม่รับการแลกเปลี่ยน/คืนในกรณีต่อไปนี้

  • สินค้าที่ไม่มีใบเสร็จยืนยันการซื้อขาย
  • สินค้าที่ไม่ผ่านการรับรองจากทางบริษัทฯ อาทิ ประเภทแบ่งขาย เป็นต้น
  • ผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการเปิดหรือใช้แล้วมากกว่า 10%
  • ลูกค้าไม่นำส่งสินค้า คืนใบเสร็จ ของสมนาคุณ และหรือ อื่นๆของสินค้า กลับมายังทางบริษัทฯ
  • ลูกค้าไม่ได้ส่งสินค้ากลับคืนมาให้เราภายใน 7 วัน

หมายเหตุ หลังจากบริษัทได้รับสินค้าคืน ภายใน 7 วัน ในสภาพปกติ ทางเรายินดีคืนเงิน 100%